« »

Αβεβαιότητα τέλος !!!

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 01 Ιούνιος 2012

tsipralex

Ένα «Τσιπραλέξ» την ημέρα, το Μνημόνιο κάνει πέρα!