« »

Η“Νέα Ελλάς”

Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2013

mpost2

Νέα Ελλάς

*Πολίτευμα:... Βενιζελωμένη Σαμαρική Δεινοκρατία

*Θρήσκευμα:...  Μνημονιακό

* Νόμισμα:... Ανβρώ

*Πληθυσμός:... Φθίνων

*Έκταση:... ‘Ο,τι αφήσουν απούλητο

                                                                                                        ALLU FUN MARX