Δήλωση του Βασίλη Λεβέντη:ΛΕΒΕΝΤΗΣ 2

«Το Κομμουνιστικό κόμμα «φωνάζει» για να δοθούν περισσότερα χρήματα σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, τα οποία όμως δεν υπάρχουν ενώ την ίδια ώρα, τα κομμουνιστικά καθεστώτα δίνουν μισθούς πείνας».

ΛΕΒΕΝΤΗΣ

Άϊντες … λεβέντη μου, με το … καλό στη … χρυσή αυγή!!!

Εκεί είναι η θέση σου

                                                                                                          απο Faros