Άπαντηση σε αυτούς που δεν δέχονται τα προσφυγόπουλα στα χωριά τους και στα σχολεία τους. Στο μεγαλύτερο ποσοστό, αυτή είναι η αντιμετώπιση. Δυστυχώς τα ΜΜΕ και τα μέσα κουνωνικής δικτύωσης, προβάλλουν τα μενονωμένα περιστατικά της ρατσιστικής και μισσαλόδοξης συμπερφοράς.