Στις 2 Νοεμβρίου του 1940, σ' όλες τις αθηναϊκές εφημερίδες

δημοσιεύτηκε μια επιστολή, που έμελλε να αποτελέσει

ένα από τα σημαντικότερα ντοκουμέντα της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας.

                                                                                                         ΕΔΩ