« »

Σύμβολα

Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 10 Ιούνιος 2009

Σύμβολα της βλάχικης γλώσσας

Α όπως σε όλες τις γλώσσες

Β όπως το μπ χωρίς έμφαση στο μ (όχι μμπ)

D όπως το ντ χωρ(ς έμφαση στο ν (όχι νντ)

Ε κανονικό ε ανοιχτό π.χ. νερό

F όπως το φ

G όπως το γκ π.χ. γκαζόζα

Η όπως το χ π.χ. χαρά όχι όμως όπως χέρι

Ι όπως το ι

J όπως το τζ

Κ όπως το κ ,ξερό

L όπως λ

Μ όπως μ

Ν όπως ν

Ο όπως ο

Ρ όπως π

R όπως το ρ αλλά με λατινική προφορά και μάλιστα βαριά

S όπως το σ

Τ όπως το τα

U όπως το u το γαλλικό ή το ϋ το γερμανικό ,παχύ

V όπως το β

W όπως το γ

Χ όπως το ξ

Υ μπαίνει πάντα μετά από σύμφωνο

Ζ όπως το ζ

Συνδυασμοί φωνηέντων-συμφώνων ,αλλοιώσεις 


eu είναι το ε το βαθύ. Προφέρεται με το στόμα σχεδόν κλειστό.
ou όπως το ou
Υ μετατρέπει την προφορά των συμφώνων
π.χ. ηaou:ναου=καινούργια ηyaou:νιάou=χιόνι
dh όπως το δ
th όπως το θ