Σ' αυτό το Δενδροδιάγραμμα υπάρχουν πληροφορίες για τις παρακάτω οικογένειες και όσες συνδέονται με αυτές:
 
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ  
  Καμαρέτσου Λάκκας Σουλίου  
  Λέρτα Σμοκόβου Καρδίτσας  
  Μεντή Πωγωνίου  
  Μπέζα Πωγωνίου  
  Μπούσιου Πωγωνίου  
  Πότση Πωγωνίου  
  Τσίκου Πωγωνίου  
  Φασούλα Πωγωνίου  
       
 
Αν θεωρείτε ότι έχετε κάποια συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τις παραπάνω οικογένειες και θέλετε να περιηγηθείτε στο Οικογενειακό δέντρο στείλε e-mail πατώντας εδώ για να σας δοθούν κωδικοί.
Στη συνέχεια κάνετε Σύνδεση,
και πατάτε Πληροφορίες για να βρείτε οδηγίες