« »

Το "καπνικόν"

Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 06 Νοέμβριος 2013

«Καπνικόν»

ονόμαζαν στο Βυζάντιο

τον «καπνικό φόρο»

(με την έννοια της φορολογίας).

Διαβάστε εδώ