« »

Μορφοποιηση στον εξεργαστη κειμενου Microsoft Word

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 07 Σεπτέμβριος 2009

Πατώντας στον υπερσύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε οδηγίες για την μορφοποίηση στον Microsoft Word. Αν κάτι δεν είναι κατανοητό επικοινωνήστε μαζί μας.

Μορφοποίηση κειμένου Αρχείο pdf

Μορφοποίηση εικόνας Αρχείο pdf