« »

Νεροτριβή-ΔΟΛΙΑΝΑ

Δημοσιεύθηκε : Κυριακή, 24 Νοέμβριος 2013

ZAGΟRIWOOD 2013 - Ντοκιμαντέρ.

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 4ου Εργαστηρίου Κινηματογράφου

στα Κάτω Πεδινά Ζαγορίου, 3-14 Ιουλίου 2013.