Μην κάνετε καμιά μαλακία αύριο και χάσετε το μεροκάμματο

ή τον ύπνο αν είστε άνεργοι.

Το πράγμα θα αλλάξει από μόνο του

μέσω της αυτορρύθμισης της ελεύθερης αγοράς

                                                                                  Περισσότερα