Του Αναστασίου Αγ. Τασινού 

Εισαγωγή 

     Με το παρόν άρθρο δεν είναι στις προθέσεις μου να αναφερθώ στα καθήκοντα του διευθυντή του σχολείου, τα οποία εξάλλου περιγράφονται με σαφήνεια στη Σχολική Νομοθεσία. Επιδίωξή μου είναι, μέσα από τις προσωπικές διαδρομές στη Δημοτική εκπαίδευση, να αναδειχτούν μερικές καλές πρακτικές για το διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων, που συμβάλλουν στην εύρυθμη και ποιοτική λειτουργία του σχολείου. Οι καλές αυτές πρακτικές βρίσκουν την καλύτερη εφαρμογή τους, σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο διοίκησης του σχολείου, που θα υπηρετείται από ικανούς εκπαιδευτικούς και όχι από αρεστούς του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος.      

     Στο άρθρο μου συμπεριέλαβα και την ενότητα «τα πρωτάκια», όπου αναφέρομαι στο καλό ξεκίνημα των μαθητών της Α` τάξης στο Δημοτικό σχολείο, για το οποίο μερίδιο ευθύνης έχει και ο διευθυντής. Η συγκεκριμένη ενότητα είναι χρήσιμη και για τους γονείς, που τα παιδιά τους φοιτούν ή πρόκειται να φοιτήσουν στην Α` τάξη του Δημοτικού σχολείου.  

   Οι αληθινές ιστορίες στις οποίες αναφέρομαι - με πρωταγωνιστές εκπαιδευτικούς θετικής ή αρνητικής συμπεριφοράς απέναντι στους μαθητές - δίνουν μερικές ρεαλιστικές εικόνες σχολικής πράξης, άλλες προς μίμηση και άλλες προς αποφυγή.

   Το γεγονός ότι υπήρξα ο ίδιος διευθυντής για οκτώ χρόνια σε πολυθέσια σχολεία, σε συνδυασμό με την πολύχρονη συνεργασία που είχα ως μάχιμος δάσκαλος και ως σχολικός σύμβουλος με τους διευθυντές, μου δίνουν τη δυνατότητα να καταθέσω μια συνθετική άποψη για τη διοίκηση του σχολείου.

   Πιστεύω τα γραφόμενά μου να προβληματίσουν και να βοηθήσουν τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς στο καθημερινό τους έργο.  

Ολόκληρο το άρθρο εδώ